TJÄNSTER
 
LÄNKAR


PERSONTRAFFIK

För 5 - 50 passagerare har vi bussar till förfogande.

SKOLSKJUTSAR

Vi utför skolskjutsar i Norrtälje- och Rimboområdet samt i Hallstavik åt Norrtälje kommun.

FÄRDTJÄNST

Vi utför färdjänstresor huvudsakligen i Norrtälje men även i resterande delar av länet.

RIKSFÄRDTJÄNST

Från och med 1 januari 2009 utför vi riksfärdtjänstkörningar åt Norrtälje Kommun till hela landet.

  

 

 

© Roslagstaxi AB 2008-2013